Korona-ohjeita partiotoimintaan Kymenlaaksossa.

23.11.2020 PÄIVITETTY KORONAOHJEISTUS

Ohjeet perustuvat Kymsoten tartuntatautiviranomaisen lausuntoon 23.11.2020 ja ovat käytössä koko Kymenlaakson alueella partiotoiminnassa.

VIIKKOTOIMINNASSA HUOMIOITAVAA:

 • ryhmän koko maksimissaan 20 henkilöä
 • kaikki yli 15-vuotiaat käyttävät maskia
 • kokoontumisien läsnäolosta pidetään kirjaa
 • ryhmät eivät kohtaa toisiaan ja kukaan ei kierrä ryhmästä toiseen (ei edes johtajat)
 • suositellaan mahdollisuuksien mukaan ulkotoimintaa
 • kiinnitetään erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan
 • turvaväleihin kiinnitetään erityistä huomiota
 • vain täysin terveenä partioon, jos edes pieniä oireita niin herkästi testeihin
 • suositellaan Korona-vilkku -sovelluksen käyttöä kaikille

MUUT TAPAHTUMAT:

Kaikkien muiden tapahtumien välttämättömyyttä suositellaan harkitsemaan. Jos välttämätöntä järjestää, niin ryhmäkohtaisesti tai niin etteivät ryhmät kohtaa toisiaan. Partiotapahtumat lasketaan yksityistilaisuuksiksi, joiden henkilömäärän suositeltu maksimiraja on 20 henkilöä. (Yksityistilaisuudessa tiedetään osallistujat, julkiseen tilaisuuteen myydään lippuja/ sinne voi kuka tahansa tulla)

JOS OLET KARANTEENISSA:

Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua harrastustoimintaan(kaan), vaan sinun täytyy olla karanteeniaika poissa myös harrastuksista.

JOS KORONA-TAPAUKSIA TAVATAAN PARTIOTAPAHTUMASSA:

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa syksyn aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Ohjeet tartunnoista tiedottamiseen antaa viranomainen. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti. Tähän apua ja valmiita pohjia saat toimistolta Annelta 050-4000444. Ole yhteydessä, jos tarvitset apua.

Löydät täältä tähän meidän ohjeet!

Tehdään yhdessä turvallista partiotoimintaa kaikille.

Kiitos, että olet mukana yhteisissä talkoissa.

5.11 päivitetyt ohjeet ovat laajemmat ja pitävät edelleen paikkansa. 23.11 päivitetyt ohjeet ovat tarkennuksia niihin.

OHJEITA KORONA-AIKAAN LIPPUKUNNILLE 5.11.2020 PÄIVITYS

Kymenlaakson Partiopiirin alueella koronatilanne vaihtelee alueittain. Eilisen Kymsoten (4.11.2020) ilmoituksen mukaan muu Kymenlaakso on perustilassa, kun taas Kouvolassa epidemia on kiihtymisvaiheessa. Tilanteet ja ohjeistukset saattavat muuttua nopeastikin, seuraamme tilannetta ja päivitämme tätä ohjetta tarvittaessa.

Suomen Partiolaiset ja Kymenlaakson partiopiiri seuraavat koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattavat aina valtioneuvoston tuoreimpia ohjeita. Lippukuntien on nyt hyvä seurata aktiivisesti paitsi SP:n ja piirin ohjeita, myös oman paikkakunnan koronatilannetta ja oman alueen sairaanhoitopiirin ohjeistusta.

Kymenlaakson Partiopiirin alueella alueellisia ohjeita antavat  https://korona.kymsote.fi/tilannekuva/koronavirus-kymenlaaksossa/ ja ohjeita https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-tilanne-ja-suositukset/

Partiotoiminnan yleiset koronaohjeet löytyvät osoitteesta partio.fi/korona.

Kouvolaa koskevia ohjeita löytyy https://www.kouvola.fi/koronavirus-tiedotus/

Tälle sivulle kokoamme ohjeita ja vinkkejä turvallisen toiminnan järjestämiseen. Päivitämme ohjeistuksia aktiivisesti sen mukaan, miten rajoitukset tai erityisjärjestelyt muuttuvat.

Jotta partiotoimintaa olisi edelleen mahdollista toteuttaa sen parhaassa muodossa eli kasvokkain ja fyysisesti yhdessä, suosittelemme lippukuntia suunnittelemaan toimintansa niin, että mahdolliset altistumiset ovat rajattavissa pieniin ryhmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko lippukunnan yhteisiä kokoontumisia ei järjestetä ja ikäkausien yhteiset tapahtumat pidetään päivätapahtumina. Tavoitteena on, että eri ikäkaudet eivät sekoitu ja tartunnat eivät partiotoiminnan kautta leviä esimerkiksi ala-asteelta myös yläasteelle (ja mahdollisimman harvojen koulujen välillä).

YLEISET OHJEET KIIHTYMISVAIHEESSA

 • Kannustamme järjestämään kaiken viikkotoiminnan ulkona
 • Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan – ja tämä koskee myös johtajia. Tänä syksynä on erityisen tärkeää, että jokaiselle johtajalle on nimettynä varahenkilö.
 • Muistuttakaa perheitä siitä, että karanteenissa oleminen tarkoittaa sitä, että myöskään partiotoimintaan ei voi osallistua.
 • Jokainen (niin johtajat kuin lapset ja nuoret huoltajineen) tekee itse päätöksen osallistumisestaan toimintaan
 • Huolehtikaa siitä, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa.
 • Muistakaa käsien säännöllinen desinfiointi, väljyys ohjelmassa ja tekemisessä sekä pienryhmien pitäminen erillään toisista pienryhmistä, jolloin mahdolliset altistumiset saadaan rajattua mahdollisimman pieneen porukkaan.
 • Noudattakaa THL:n maskisuositusta
 • Pitäkää kokous ja tapahtumakohtaisesti aktiivisesti kirjaa osallistujista.
 • Mikäli lippukunnan toimintaan osallistuneella todetaan koronatartunta, toimikaa ohjeiden mukaan: Ohjeet korona altistuksesta. Tukea asian hoitamiseen saat piirin toimistolta.
 • Suosittelemme kaikille Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa.

Lisäksi 4.11.2020 päätöksen mukaisesti Kouvolan kaupungissa: yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. 4.11.2020 päätöksen mukaisesti Kouvolan kaupungissa: yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ja perhejuhlia ei tulisi järjestää.

SUOSITUS KASVOMASKIN KÄYTÖSTÄ

SYKSYN VIIKKOTOIMINTA

 • Suunnitelkaa kokoukset pääsääntöisesti ulos. Toimikaa kolon pihassa tai lähipuistoissa. Muistakaa informoida koteja ulkokokouksista, jotta jokainen osaa varautua viikkokokoukseen säänmukaisella varustuksella.
 • Pääkaupunkiseudun Partiolaisilla on myös meillä toimiva materiaali sudenpentujen ja seikkailijoiden ulkokokousvinkit ja ulkoleikkivinkit, jossa kontaktia toisiin leikkijöihin otetaan mahdollisimman vähän.
 • Aikatauluttakaa kokouksen alkuun käsienpesu ja/tai desinfiointi, olitte sitten ulkona tai sisällä. Huolehtikaa, että kololla on käsisaippuaa ja paperia käsien kuivaamiseen. Kololle on hyvä hankkia myös käsidesiä, jota voivat käyttää johtajat ja lapset.
 • Jotta toiminnassa vältetään turhat kontaktit, on hyvä kannustaa partiolaisia kulkemaan kololle itsenäisesti mieluiten pyörällä tai kävellen välttäen kimppakyytejä.
 • Huoltajat voivat saattaa lapsen kolon ulkopuolelle, mutta kolon sisätiloihin ei kannata nyt kutsua ulkopuolisia.
 • Jos kololle kuljetaan julkisilla, kannustakaa partiolaisia käyttämään kasvomaskeja.
 • Huolehtikaa toiminnassa turvaväleistä. Järjestäkää sisaruspiiri tms. uudella tavalla ja välttäkää kokouskerroilla huutamista ja laulamista. Ne ovat hetkiä, jolloin pöpöt vasta saadaankin ilmoille.
 • Johtajan on hyvä pitää kirjaa, kuka osallistui millekin kokouskerralle, jotta mahdolliset tartuntaketjut on helppo selvittää.
 • Katso myös ryhmänjohtajille suunnattu muistilista!

RETKET

 • Muistakaa viestiä perheille ja osallistujille, minkälaiseen paikkaan retki sijoittuu. Nukutaanko retkellä ulkona vai sisällä, kuinka paljon osallistujia retkelle odotetaan ja miten paikassa voidaan huolehtia mm. käsihygieniasta. Kerro näistä seikoista selkeästi jo retkikirjeessä, jotta osallistujat voivat rauhassa punnita osallistumistaan tapahtumaan ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
  • Tästä löydät pohjan infokirjeelle retki/tapahtumakirjeen liitteeksi. Avautuu liitetiedostona koneellesi. Tallenna kirjeestä kopio omalle koneellesi, äläkä tee muutoksia tähän versioon.
 • Retkikirjeissä kannattaa kertoa huoltajille, että tapahtuma järjestetään pienryhmissä ja vastuullisesti. Siihen liittyen osallistujia voidaan lähettää retkeltä matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli flunssaa tai muita oireita ilmenee. Sen vuoksi toivotaan, että huoltajat ovat tavoitettavissa myös retken aikana.
 • Syksyn retket suositellaan järjestettävän lähtökohtaisesti päiväretkinä
 • Mikäli yöretki halutaan järjestää, suosikaa syksyllä retkikohteita, jossa osallistujat nukkuvat ulkona.
 • Syksyllä kannattaa retkeillä lähtökohtaisesti omien vartioiden tai ikäkausien kanssa.
 • Varautukaa siihen, että retki saatetaan joutua perumaan tai järjestämään vaihtoehtoisesti lyhyelläkin varoitusajalla. Vältä isojen kulujen kiinnittämistä ennen tapahtumaa ja miettikää jo retken suunnitteluvaiheessa, voiko yön yli tapahtuvaa toimintaa järjestää tarpeen tullen päivätapahtumana.
 • Tapahtumien ilmoittautumisessa tulee ensisijaisesti hyödyntää Kuksaa. Kuksan tapahtumalomakkeeseen on lisätty tieto koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät partiotapahtumiin mahdollisesti liittyvän tartuntariskin.
 • Kuksan kautta tehdyt ilmoittautumiset jäävät talteen, ja retken jälkeen on helppo selvittää, kuka oli retkellä paikalla ja tavoittaa heidät myös jälkikäteen.
 • Retkellä ruuanlaitto, ruuan jakaminen, tiskaus ja pintojen hygienia on suunniteltava tarkemmin kuin ennen. Varatkaa retken suunnittelussa hyvin aikaa turvallisuuden läpikäymiseen ja uusien toimintamallien luomiseen!
 • Jos joku sairastuu retken aikana, huolehditaan eristyksestä ja osallistujan kotiuttamisesta kesken retken.
 • Suosittelemme, että sama johtaja ei osallistu kahtena peräkkäisenä viikonloppuna eri ryhmien yöretkille.

Ikäkausitapahtumat ja -retket

 • Tämä ohje koskee perhepartiolaisia, sudenpentuja, seikkailijoita, tarpojia ja samoajia
 • Kannustamme lippukuntia arvioimaan järjestämistä suunnitellessaan, kuinka välttämättömästä toiminnasta on kyse.
 • Järjestetään päivätapahtumina
 • Järjestetään ulkona, suositaan lähimaastoja (jolloin vältytään yhteiskuljetuksilta)
 • Eri ikäluokat pidetään tapahtumassa erillään toisistaan (eli samana vuonna syntyneet, jotka todennäköisesti pyörivät keskenään myös koulussa tai muissa harrastuksissa). Muistetaan kuitenkin, että partio on ryhmäharrastus, joten ketään ei tällä perusteella jätetä yksin.
 • Johtajat kulkevat tapahtumassa vain oman ryhmänsä kanssa
 • Ruokailut hoidetaan pienryhmittäin
 • Jos tapahtumassa on rasteja, joissa on yhteiskäytössä olevia työkaluja, kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen työkalujen käytön
 • Niille rastihenkilöille, jotka ovat useamman porukan kanssa tekemisissä, varataan kasvosuojuksia. Kasvosuojus on vaihdettava tunnin välein puhtaaseen.
 • Turvallisin ja vähiten lisäjohtajia vaativa tapa järjestää ohjelmaa on rastirata, jonka rastit (tai suurin osa niistä) on hyvillä ohjeistuksilla varustettuja kylmärasteja.
 • Mikäli ohjelmaa ei voida järjestää rastiratana, tulee ulkotilat järjestää niin, että jokaisella ryhmällä on vähintään 4 metrin turvaväli seuraavaan ryhmään.

Lippukuntaretket ja lippukunnan yhteiset tapahtumat

 • Ei järjestetä yhteisinä tapahtumina, jossa kaikki samassa paikassa samaan aikaan
 • Mikäli haluatte järjestää koko lippukunnan yhteisen retken, tulee se toteuttaa niin, että eri ikäkaudet (perhepartio, sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat) pitävät oman päiväretkensä eri paikoissa. Yksittäinen johtaja osallistuu vain yhden ikäkauden retkeen. Katso ikäkauden ohjeet ”ikäkausitapahtumat ja -retket” -otsikon alta.

ADVENTTIKALENTERIMYYNTI

 • Noudatamme Suomen Partiolaisten ohjeita kalenterien myyntiin epidemian eri vaiheissa. Kymenlaaksossa tartuntatilanne on eri vaiheissa, Kouvola on nyt kiihtymisvaiheessa ja muu Kymenlaakso perustasolla.
 • Adventtikalenterien myynnissä suositeltavaa vaiheen mukainen toiminta. Ohjeet löytyvät täältä.

KORONATARTUNNASTA TIEDOTTAMINEN LIPPUKUNNASSA

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa syksyn aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta. Ohjeet tartunnoista tiedottamiseen antaa viranomainen. Turhien huolestumisien ja huhujen leviämisen välttämiseksi lippukunnan voi olla järkevää viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti.

Löydät täältä tähän meidän ohjeet!

PIIRIN TAPAHTUMAT

Valtioneuvosto suosittelee, ettei kiihtymisvaiheessa järjestetä yli 20 hengen yksityistilaisuuksia. Partiopiiri noudattaa omissa tapahtumissaan samaa ohjeistusta koko piirin alueella, vaikka kuntakohtaisesti epidemiatilanne on erilainen.

Muista, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää!

Muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen niin viikkotoiminnassa kuin muissakin tapahtumissa ja ulkona järjestettävä toiminta vähentävät tartuntariskiä. Jos järjestämäsi tapahtuman toteutuksessa jokin asia mietityttää, ole yhteydessä piirin toimistoon!

Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.  

Lisätietoja

Anne Heilala

Kymenlaakson Partiopiiri ry

Järjestökoordinaattori

anne.heilala @ partio.fi

050-4000 444

Kiitos jokaiselle lippukunnalle ja partiota tukevalle aikuiselle turvallisen toiminnan järjestämisestä ja toiminnasta tarvittaessa pikaisestikin muuttuvassa tilanteessa!


Linkkilistaus

KymSoten sivut https://korona.kymsote.fi/tilannekuva/koronavirus-kymenlaaksossa/ , https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-tilanne-ja-suositukset/

Partion koronaohjeet partio.fi/korona

Kouvolaa koskevia ohjeita löytyy https://www.kouvola.fi/koronavirus-tiedotus/

Ohjeet korona altistuksesta

THL:n ohjeet maskin oikeaoppisessa käyttämisessä,: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

ulkokokousvinkit

ulkoleikkivinkit

ryhmänjohtajille suunnattu muistilista

Retkikirje liite Tästä

Adventtikalenteri myyntiin ohjeet löytyvät täältä.