Avoimet pestit

Haluatko oppia uutta, mahdollistaa partion sekä heittäytyä seikkailuun? Mahtavaa, etsi näistä itsellesi sopiva pesti!

Kymenlaakson partiopiirin toimintaa pyörittää lukuisat vapaaehtoiset jokainen omassa tehtävässään eli pestissään. Monet piirin pestit liittyvät jonkun jaoston toimintaan. Piirin pesteihin voi hakea lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksen piiritoimistoon. Lisätiedot sekä pestaajien yhteystiedot piiritoimistosta!

Tällä hetkellä haussa on henkilöitä seuraaviin pesteihin:

 • Yrityshteistyövastaava
 • Talousjaoston jäsen
 • Piirilehden päätoimittaja
 • Koulutusohjaajia 3hlö
 • Meripartiojaostoon 2 uutta jäsentä
 • Kuntavaalivastaava
 • KV-jaoston jäsen
 • Aikuisrekryvastaava
 • SuSe-vastaava
 • Piirin vaeltajaluotsi, 2 hlö
 • Piirin tarpojavastaava
 • Sisupartiojaos, jäsen

Yritysyhteistyövastaava

Partiopiirillä on ollut useita yhteistyökumppaneita aikojen saatossa. Nyt haemme yhteiskuntasuhdejaostoon mukaan yrityskumppaneista vastaavaa aikuista partiolaista, joka ylläpitää ja luo yhteyksiä nykyisiin ja uusiin yrityksiin. Tehtävässä mm. avataan ja kehitetään yhteistyömuotoja paikallisten yritysten kanssa. Kumppanuustyö pohjautuu partion arvopohjaan ja partion eettisiin ohjeisiin kumppanuuksista. Kumppanuustyö on aina vastavuoroista. Pestiin voi kuulua mys lippukuntien opastaminen kumppanuuksien rakentamisessa ja ylläpitämisessä SP:n kumppanuusstrategian mukaisesti. Pestissä on mahdollisuus osallistua SP:n y-valiokuntaan. Tavoitteena mm. isojen ostojen suunnittelu kumppanuusverkoston kautta (piirileiri). Pestissä oppii yhteistyötaitoja, verkostoituu ja saa uusia ystäviä. Vastaava on jäsen piirin yhteiskuntajaostossa, ja pestin kesto on 1-2v.

Lisätietoja: elina.toimela (at) partio.fi

Talousjaoston jäsen

Talousjaos kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa keskustelemaan ja pohtimaan partiopiirin talouden hoidosta sekä pitää sähköpostikokouksia. Talousjaos kaipailee yhtä uutta aikuista partiolaista mukaan toimintansa. Piirin talousjaoston jäsenenä pääsee vaikuttamaan piirin talouden suunnitteluun, toteuttamiseen, raportointiin ja seurantaan. Aikaisempi talousosaaminen ei ole välttämätöntä ja pestissä oppii talouteen liittyviä asioita. Pestin kesto 1-2v. Talousjaosta vetää piirihallituksen talousvastaava.

Aikuisrekryvastaava

Pestissä suunnitellaan ja toteuteaan erilaisia ei-partiolaisille aikuisille suunnattuja tapahtumia piirissä, yhteistyössä piirin työntekijän ja lippukuntien kanssa. Tavoitteena on saada uusia aikuisia kiinnostumaan partiotoiminnasta. Lippukuntia avustetaan samalla uusien aikuisten opastamisessa partiotoimintaan. Pesti sisältää matalan kynnyksen toiminnan ideointia. Pestin kesto on 1-2v. Pesti toimii piirihallituksen aluevastaavan ohjauksessa. Lisätietoja: Emilia Mahlio.

Piirilehden päätoimittaja

Piirilehti Jänkämä etsii päätoimittajaa. Vastuutehtävänä on koordinoida ja toimittaa neljästi vuodessa ilmestyvä piirilehti. Lehdellä on jo taittaja, sekä monta innokasta toimittajaa. Enää puuttuu innokas henkilö luotsaamaan koko porukkaa! Piirilehdestä vastaa kanssasi piirihallituksen viestintävastaava.

Koulutusohjaajia, 3hlö

Piirin koulutusjaos vastaa pj-kurssien järjestämisestä ja markkinoinnista sekä partionjohtajien houkuttelemisesta Ko-Gi -jatkokurseille ja Ko-Gi kehittämistöiden ohjaamisesta. Koulutusohjaajia tarvitaan lisää, pestiin voi kouluttautua SP:n kursseilla. Pestin kesto 2v, lisätietoja: Kristiina Mäkinen.

Piirin vaeltajaluotsi, 2 hlö

Piirin vaeltajaluotsi pitää yhteyttä piirin vaeltajiin ja informoi tulevista tapahtumista. Hän kehittää yhteistä, kehittävää, hauskaa ohjelmaa vaelttajille ja osallistuu jäsenenä piirin kasvatusjaostoon. Pestin kesto 1-2v. Lisätietoja: Sanna Laukkanen.

KV-jaoston jäsen

Piirin KV toiminnasta vastaava KV-jaos, suunnittelee piirin KV-toimintaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa, osallistuu piirileirin suunnitteluun ja pääseen mukaan SPn kv-valiokunnan työskentelyyn. Pestin kesto 2v. Lisätietoja: Annika Ukkola.

Piirin tarpojavastaava

Pestissä ideoidaan piirin tarpojille yhteistä ohjelmaa, pidetään yhteyksiä tarpojavartioihin ja lippukuntiin, sekä osallistutaan kasvatusjaoston toimintaan. Pestin kesto 1-2v.

Lisätietoja: kymi (at) partio.fi

Piirin SuSe vastaava

Piirin sudenpentujen ja seikkailijoiden toiminnasta vataava ideoi piirin lippukunnille yhteisiä sudenpehtu- ja seikkailijatapahtumia ja ohjelmia. Pestissä osallistutaan kasvatusjaoston toimintaan. Pestin kesto 1-2v. Lisätietoja: kymi (at) partio.fi

Kuntavaalivastaava

Piirin kuntavaalivastaava kannustaa partiolaisia äänestämään kuntavaaleissa 2021 ja myös asettumaan ehdokkaaksi. Pestissä innostetaan lippukuntia käyttämään kuntavaalien akvitointipakettia eli ikäkausittaisia ohjelma. Pestiin saa ohjeet ja tuen SP:n kuntavaalitiimistä. Pestissä oppii yhteistyö- ja viestintätaitoja ja yhtseikunnallisen vaikuttamisen tapoja. Kuntavaalivastaava on yhteiskuntajaoston jäsen. Pesti alkaa tammikuussa 2020 ja kestää kesäkuuhun 2021. Lisätietoja: Elina Toimela.

P.S. Haluaisitko ilmoittaa lippukuntasi avoimen pestin täällä? Laita viestiä piiritoimistolle!