Kymenlaakson Partiopiirin kevätkokous

Kaikki piirin partionjohtajat sekä lippukuntien valtuuttamat edustajat pääsevät vaikuttamaan piirin toimintaan kevätkokouksessa, jonka asialistalla on mm. toimintakertomus ja tulos- ja taselaskelmat vuodelta 2019.  Kymenlaakson Partiopiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 14.5.2020 kello 18.00 Teamsissa. Kokouksen materiaalit on postitettu jo aiemmin lippukuntiin.

Valtakirjojen tarkastus suoritetaan etukäteen ilmoittautumalla 11.5-12.5.2020 välisenä aikana sähköpostilla kymi@partio.fi

Lippukuntien äänistä ja niiden käyttäjistä toimitetaan sähköpostitse piiritoimistolle lista (lippukuntaan aiemmin toimitetun alkuperäisen kokouskutsun mukana tulleella liitteellä), josta selviää ketkä käyttävät lippukuntien ääniä. Myös partiojohtajaääniä käyttävät ilmoittautuvat etukäteen kokoukseen, jotta partiojohtajavaltakirjallisten äänioikeudet saadaan tarkastettua etukäteen. Kaikille etukäteen ilmoittautuneille toimitetaan kokouslinkki ja ohjeet kokoukseen paluuviestinä.

 

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden. Partiolippukunnan äänioikeus määräytyy edellisen vuoden viimeiseen päivään mennessä maksettujen jäsenmaksujen mukaan. Lisäksi jokaisella ennen piirin kokousta jäsenmaksunsa maksaneella valtakirjan omaavalla partiojohtajalla on yksi ääni. Partiojohtaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

 

Etäkokouksen äänestykset voidaan suorittaa joko avoimena tai suljettuna äänestyksenä.  Kokouksen kommenttikenttää käytetään vain puheenvuoron pyytämiseen ja äänestämiseen.

Linkki kevätkokoukseen Teamsissa: Liity Microsoft Teams -kokoukseen