Henkilötietojen käsittelyilmoitus

Henkilötietojen käsittelyilmoitus

Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 art. 13. ja 14. mukaisesti.

 

Käsittelytoimista (art. 20 mukaisesti) on erillinen asiakirja.

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Kymenlaakson Partiopiiri ry (0280817-7). Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola

2 Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme sinulta saamiamme tietoja, jotka olet antanut meille liittyessäsi jäseneksemme ja/tai ilmoittautuessasi järjestämiimme tapahtumiin.

 

Käsittelemme henkilötietojasi tapatutumien tapahtumien toteuttamiseksi.

 

Käsittelemme henkilötietojasi perustuen

 

  • käsittelylle nimenomaisesti antamaasi suostumukseen

 

  • käsittelyn tarpeellisuuteen toteuttaaksemme meidän ja muiden partiotoimijoiden oikeutettuja etuja, jotka liittyvät sinun ja meidän väliseen merkitykselliseen suhteeseen, kun osallistut partiotoimintaan ja sen tuottamiseen

3 Tietojen vastaanottajat

Tietosi voidaan tarvittaessa toimittaa viranomaisille ja muille partiotoimijoille, kuten kattojärjestöllemme Suomen Partiolaisille . Saatamme jakaa tietojasi meille palveluja tuottavalle kolmannelle osapuolelle, muta emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tarjoamiseen.

 

Tietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

4 Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan, kuin se on edellä kuvattuihin käsittelytarkoituksiin tarpeen. Osanottajatiedot 12kk. Henkilötietoja voidaan, joko kokonaan tai osittain, säilyttää tätä pidemmän ajan, mikäli meillä on säilyttämiseen laissa, kuten kirjanpitolaissa, säädetty peruste tai mikäli henkilötietojen pidemmälle säilyttämiselle on jokin muu oikeutettu peruste. Tällaisissa tapauksissa henkilötietosi tuhotaan ilman aiheetonta viivytystä heti, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

 

Arvioimme henkilötietojesi tarpeellisuutta ja täsmällisyyttä edellä kuvattuihin tarkoituksiin säännöllisesti.

5 Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on oikeus pyytää:

 

  • pääsyä henkilötietoihisi sekä vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;

 

  • henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; ja

 

  • saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomioithan, että tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin.

 

Mikäli katsot tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuiksi, voit tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuojavirastolle).

 

Laadittu 21.6.2018