2. Leirialueen kehittämishanke: vuosi 2016

Petteri Leinosen kooste leirialueen kehittämishankkeen etenemisestä, osa 1.

13.11.2016 Huoltotien tieuran puuston raivaus
Ensimmäisiä paikan päällä tehtyjä rakennustoimenpiteitä oli tieuran puuston poisto, jotta maanrakennustyöt päästiin aloittamaan. Tiepohja saatiin tehtyä vielä vuoden 2016 puolella.

 

 

Tieuraa raivaamassa Kirsi ja Juho Leinonen.

 

4.12.2016 Tarkastuskäynti huoltotien työmaalla ja tulevien talkoiden valmistelua.

 

 

 

Tieuran on valmiina odottamaan tulevaa kevättä. Testiauto kävi ylhäällä tulevalla keittiötyömaalla.

10.12.2016 Keittiörakennuksen sijainnin merkitsemistä ja keittiöalueen puiden kaatoa

 

 

Tulevan keittiön paikkaa merkitsemässä Pekka Vanninen ja Jyrki Ojanen

 

 

Metsureina Mikko Järvinen ja Matti Kankanen.

29.1.2017 Hankkeen suunnittelua maastossa ja lokasäiliöiden toimituksen tarkastus

 

 

Hankkeeseen kuuluu kahden uuden käymälän rakentaminen. Niitä varten oli kilpailutettu ja hankittu kaksi umpilokasäiliötä.

Comments are closed.