Mitä partio on?

Tältä sivulta löydät seuraavat tiedot:

  • Tule mukaan partioon  -video
  • Mitä partio on?
  • Mitä partiossa tehdään?
  • Miten mukaan?

Mitä partio on?

Partiotoiminta on nuoriso – ja kasvatustoimintaa, joka perustuu Lordi Robert Baden-Powellin kehittämälle kasvatusjärjestelmälle. Toiminnan perimmäisenä tavoitteena on kasvattaa yhteiskuntakelpoisia ihmisiä.

Partiotoiminta tarjoaa ainutlaatuista toimintaa, seikkailuja, koulutusta ja kokemuksia ja elämyksiä turvallisessa ympäristössä. Partiossa opitaan nousujohteisesti monipuolisia ja hyödyllisiä tietoja ja taitoja tulevaa elämää varten.

 

Mitä partiossa tehdään?

Partiossa johtajat ovat läpikäyneet monipuolisen koulutuksen ja ovat päteviä monissa tarpeellisissa taidoissa ja tiedoissa.

Partiolla on paljon annettavaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Partiossa jokainen kokee elämyksiä, oppii ja kasvaa.

7–9-vuotiaiden sudenpentulaumojen toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat. Viikoittaisissa illoissaan sudenpennut oppivat asioita, joita ei tietokonepelejä ahmimalla omaksuta. Sudenpennut tapaavat ikätovereitaan retkillä, leireillä ja partiotaitokilpailuissa.

10–12-vuotiaden seikkailijajoukkueet opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä ja partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin tulevat tutuiksi.

12–15-vuotiaiden tarpojavartioiden ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat liikkuvat ketterästi haastavissakin maastoissa. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta. Tarppojen teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokaisen tarpon päätöstapahtumaa kutsutaan majakaksi.

15–17-vuotiaiden samoajavartioiden partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

18–22-vuotiaat vaeltajavartioiden ohjelmaan kuuluu niin Suomesssa kuin ulkomaillakin toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa hän valitsee itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Vaeltajaohjelma huipentuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan.

Aikuiset tukevat lasten ja nuorten toimintaa osallistumalla viikkotoimintaan, retkille ja leireille. Lasten ja nuorten kanssa toimimisen lisäksi partio kannustaa aikuisia kouluttautumaan. Aikuinen voi kouluttautua partiossa muun muassa eri ikäkausiryhmien johtajaksi, lippukunnan johtajaksi, projektin johtajaksi ja kouluttajaksi. Lisäksi hän voi kasvattaa taitojaan erilaisilla kursseilla, joissa opitaan niin erätaitoja, ensiapua, leikkiä kuin partiokisojen järjestämistäkin.

 

Miten mukaan?

Lapset ja nuoret

Partiotoimintaan mukaan pääsee yleensä seitsemänvuotiaana eli samaan aikaan, kun koulu alkaa. Partiotoiminnan perusyksikkö on paikallisyhdistys, lippukunta. Tyypillisesti lippukuntiin otetaan uusia jäseniä koulujen alun jälkeen elo-syyskuussa. Lippukunnista voi kysellä mahdollisuutta liittyä jäseneksi myös kesken toimintakauden. Partioon voi liittyä lippukuntien tilanteesta riippuen minkä ikäisenä tahansa. Nettisivujemme lippukuntaluetteloon on merkitty lippukunnilta saatuja tietoja syksyn 2015 aloitustapahtumista.

Aikuisena partioon

Vaikka partio on nuorisojärjestö, mukaan toimintaan tarvitaan myös aikuisia. Aikuiset toimivat partiossa mahdollistajina ja tukijoina. Partio tarvitseen monelaista osaamista ja monesti avuksi riittää jo se, että on paikalla. Se. ettei ole ollut nuorena partiossa tai on ollut kauan pois, ei ole este. Partio tarjoaa jatkuvaa koulutusta ja tukea myös aikuisille.

Keneen otan yhteyttä?

Lippukuntien yhteystiedot löytyvät oheisen linkin takaa. Toinen linkki johdattaa sivulle, jonne on koottu vuoden 2018 syksyn aloitustapahtumia. Lippukunnanjohtaja tai muu nimetty yhteyshenkilö antaa mielellään lisätietoja.

KYMENLAAKSON PARTIOLIPPUKUNNAT

SYKSYN 2018 ALOITUSTAPAHTUMAT