Alueryhmä

Alueryhmä

Piirin alueryhmän keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Aluetyön tärkein tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän ja laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä ja pyrkiä rakentamaan kanavia lippukuntien väliselle yhteistyölle piirin alueella

Aluetyön tavoitteena on toimia lippukuntien lähellä ja tuntea jokaisen lippukunnan arki sekä tarjota lippukuntien toimintaan lähitukea. Aluetyö pyrkii aktiivisesti pitämään yhteyttä lippukuntiin ja sitä kautta saamaan ajoissa tietoa lippukunnan toimintaan vaikuttavista muutoksista Lippukuntien elvyttämisen tukeminen on myös osa aluetyötä.

Alueryhmän jäsenet eli alueohjaajat vastaavat määrätystä alueesta (noin 4-12 lippukuntaa) piirin alueella. Kymenlaakson piiri on jaettu kolmeen alueeseen: Kouvolaan, Eteläiseen ja Kaakkoon. Alueiden lippukunnat kokoontuvat 3-5 kertaa vuodessa.

Alueohjaajat toimivat piirin ja lippukunnan välisenä yhdyshenkilönä. Alueohjaajan tärkein tehtävä on pitää säännöllisesti yhteyttä vastuullaan olevien lippukuntien johtajiin, lähinnä lippukunnanjohtajaan.