Koulutusryhmä

Koulutusryhmä

Koulutusryhmän päätehtävänä on varmistaa, että partiossa toimii riittävästi aikuisia, jotka mahdollistavat partiotoimintaa lapsille ja nuorille. Piirin tehtävänä on auttaa lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa laadukkaasti ja lippukuntien toiminta-ympäristöön sopivalla tavalla. Tämä tapahtuu järjestämällä, arvioimalla ja kehittämällä lippukunnan toimintaa tukevaa johtajakoulutusta. Tavoiteltu lopputulos on, että lippukunnissa on kouluttautumisen kulttuuri ja riittävästi koulutettuja johtajia. Partiopiirin järjestämää johtajakoulutusta on akeloiden ja luotsien koulutus sekä partiojohtaja- ja lippukunnanjohtamiskoulutus.

Koulutusryhmällä on kokonaisvastuu piirin koulutustoimialasta ja koulutusjärjestelmässä piirin vastuulle määritellyn koulutuksen toteuttamisesta. Sekä koulutuksen kehittämisestä piirin tarpeita vastaavaksi yhteisten suuntaviivojen puitteissa.