Ohjelmaryhmä

Ohjelmaryhmä

Ohjelmaryhmä vastaa partio-ohjelman käytännön toteuttamisesta. Ohjelmaryhmän alaisuuteen kuuluvat jaostot järjestävät tapahtumia eri ikäkausille yhdessä ja erikseen. Jaostot järjestävät erilaisia taitokursseja ja tukevat lippukuntia partio-ohjelman käytännön toteuttamisessa. Ohjelmaryhmä tukee lippukuntia järjestämällä sellaisia tapahtumia, joita lippukunta ei saa yksin järjestettyä. Ohjelmatoiminnanalaan kuuluvat mm. erilaisten ohjelmatapahtumien toteuttaminen, partiotaitokilpailujen järjestäminen, yhteisten teemojen ja kampanjoiden edistäminen, partio-ohjelman osa-alueiden toteuttamiseen ja partiotaitoihin liittyvän koulutuksen tarjoaminen.

Ryhmä perustaa tarpeen mukaan projektiryhmiä toteuttamaan piirin kehittämistoimia ja ohjelma- ja koulutustapahtumia. Ryhmän tehtävä on varmistaa, että ryhmän ja sen alaisten jaostojen sekä projektiryhmien toiminta tukee lippukuntia.