Viestintäryhmä

Viestintäryhmä vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Ryhmän tärkein tehtävä on edistää partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa viestinnän keinoin. Viestintä on yksi kanava viedä partioliikkeen tavoitteita eteenpäin.

Viestintäryhmä järjestää viestintäkoulutusta ja -neuvontaa lippukunnille, tiedottaa lippukunnille ja jäsenille piirin ja keskusjärjestön tapahtumista sekä ylläpitää ja kehittää piirin somekanavia. Viesti piirille käyttämällä #kymipartio!

Kymipartion löydät:

  • Piirilehti Jänkämä
  • Facebook ja piirin toiminnanohjaajan Kymipartio
  • Instagram
  • Kymenlaaksonpartiopiiri.fi -kotisivut
  • Piiritiedote, joka ilmestyy kerran kuukaudessa ja on suunnattu kaikille johtajaikäisille. Tilaa piiritiedote omaan sähköpostiisi piiritoimistolta.